Категорија Информации

Магичен хексагон
Информации

Магичен хексагон

Ставете ги броевите од 1 до 14 во хексагонот што се појавува налево, така што збирот од трите броја на секој раб на хексагонот е 26. Решение Постојат многу решенија, еве неколку од нив. Започнувајќи со позицијата означена со буквата А и со пишување на броевите во насока на стрелките на часовникот имаме: 14,1,11,2,13,5,8,6,12,4,10,7,9,3 14,2,10 , 3,13,4,9,5,12,6,8,7,11,1 14,2,10,4,12,1,13,5,8,7,11,6,9,3

Прочитај Повеќе

Информации

Политепско јаже

Денес ние ќе се направи занает во класа. Станува збор за приклучување на сите точки на политоп со јажиња за да се направи многу убава слика како онаа во цртежот. Обемот има 20 поени обележани со црвена боја, така што секоја од точките се придружува на секој од останатите точки со јаже меѓу нив, така што ќе имаме дел од јаже меѓу сите две точки.
Прочитај Повеќе
Информации

Учениците на Ајнштајн

Тие велат дека кога го прашале Алберт Ајнштајн за бројот на ученици што ги имал, тој одговорил на следново: Половина од нив учат математика, четврт физички дел, седмиот дел молчат и има и три жени. Колку ученици имаа Ајнштајн? Решение Ако го наречеме X бројот на ученици, можеме да ја заклучиме следната равенка од изјавата: Од каде заклучуваме дека имало X = 28 ученици.
Прочитај Повеќе
Информации

Број со пет самогласки

Кој е најголем број така што кога се искажува со букви ги содржи петте самогласки, без да ги повторува? На пример, во бројот „Една милијарда три“ (1.000.000.000,003), ни недостасува буквата „а“ Решение Ако започнеме со најголем број со дефинирано име, Гогол, гледаме дека никој од оваа големина не може да ја исполни услов самогласките да не се повторуваат бидејќи има три букви „о“.
Прочитај Повеќе
Информации

Летаат одење

А мува патува со постојана брзина долж владетел долг 10 см. Однапред од ознаката од 10 см и одвојте 10 секунди за да стигнете до ознаката од 5 см. Колку време ќе трае за да се достигне ознаката од 1 см? Решение Летањето првично патува 5 см (од ознаката од 10 см до ознаката 5 см) за 10 секунди, така што се движи со брзина од 1 см на секои 2 секунди.
Прочитај Повеќе
Информации

Загатки во алиштата

Чарли и Фреди се нафатија да ги измијат вратовите и манжетните на нивните кошули кои додаваат вкупно триесет парчиња. Фреди му објаснува на службеникот дека неговиот пакет содржи половина од манжетните и третина од вратот и дека треба да чини дваесет и седум центи. Бидејќи четири тупаници чинат исто како пет врата, службеникот, кој е лош математичар, сака да знае колку Чарли треба да наплати за другиот пакет.
Прочитај Повеќе
Информации

Магичен хексагон

Ставете ги броевите од 1 до 14 во хексагонот што се појавува налево, така што збирот од трите броја на секој раб на хексагонот е 26. Решение Постојат многу решенија, еве неколку од нив. Започнувајќи со позицијата означена со буквата А и со пишување на броевите во насока на стрелките на часовникот имаме: 14,1,11,2,13,5,8,6,12,4,10,7,9,3 14,2,10 , 3,13,4,9,5,12,6,8,7,11,1 14,2,10,4,12,1,13,5,8,7,11,6,9,3
Прочитај Повеќе
Информации

Броење на бои

Ако ја погледнете фигурата, ќе видите три групи ленти една со сиви тонови, друга со сини тонови, а другата со црвени тонови. Колку различни нијанси на сива, црвена и сина боја може да сметате? Решение Ако погледнете одблизу, ќе видите дека има еден сив тон, еден сина и една црвена, иако се чини дека има две нијанси од секоја од нив.
Прочитај Повеќе
Информации

Неред на векови

Кога ја прашуваме Марија и нејзината малолетна сестра за нивните возрасти, тие одговараат на следново: Ако додадеме три пати поголема разлика од нашите возрасти во разликата на коцките во нашите возрасти, како резултат добиваме друга коцка. Колку години има сестрата на Марија? Решение Марија има 11 години, а нејзината сестра 7 затоа што е точно дека 11 3 - 7 3 = 1331 - 343 = 988 3 * (11 - 7) = 3 * 4 = 12 988 + 12 = 1000 1000 = 10 3
Прочитај Повеќе
Информации

Тајниот клуч

Шерлок Холмс испрати неколку тајни документи во сеф чија комбинација е број кој е делив со 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и исто така е минимален број што одговара на овој имот. Кој е тајниот клуч? Решение Пресметување на најмалку вообичаен број на сите броеви од 1 до 9 откриваме дека тајниот клуч е 2520.
Прочитај Повеќе
Информации

Погоди го бројот

Ако мислам на број, го множам со 3, тогаш додадам 30, резултатот што го поделив за 11, резултатот е 1 и на крајот го поделам за 7 го добивам бројот 2. Кој број размислував? Решение Најлесен начин да се најде решението е да се поништи сите операции што се извршени.
Прочитај Повеќе
Информации

Кристална топка

Тие велат дека кога еден голем среќник, кога ја градел својата нова кристална топка, тој сакал да ја знае нејзината отпорност на паѓање. Така, тој направи три еднакви топки, ги задржа едните за себе и ги предаде другите два на својот чирак на кого му ја довери мисијата да го провери нивниот отпор. За ова тој му нареди да оди во највисоката зграда во градот со високи 117 спратови и рече: мора да се качите на првиот кат од зградата и да ја фрлите топката низ прозорецот.
Прочитај Повеќе
Информации

Движење на трупот

Порано, за преместување на тешки предмети биле користени неколку трупци со слична големина кои биле поставени под објектот што треба да се премести. Ова беше туркано и стеблата се тркалаа така што предметот се движеше напред. На цртежот се прикажани четири идентични стебла кои имаат обем од по 1 метар.
Прочитај Повеќе
Информации

Театарска премиера

Седмата од билетите се продадени за премиерата на претставата. Ако 240 билети претставуваат две третини од непродадени билети, колку локации имал театарот во продажба? Решение Вкупно имаше 420 локации. За да го пронајдете решението, мора да ја решите следната равенка: 2/3 x 6/7 y = 240, каде y = 420.
Прочитај Повеќе
Информации

1020 ракувања

Учесниците на математичка олимпијада ги заземаат сите места на правоаголна сала во која седиштата се порамнети во редови и колони. На почетокот на тестот, наставникот посочува дека си посакуваат среќа едни на други со ракување со рацете така што секој од натпреварувачите се ракува со оние што се до него (предни, задни, странични и дијагонално) и само овие.
Прочитај Повеќе
Информации

Самореферентна фраза

Дали има оваа фраза? самогласки Кој број (изразен со букви) мора да се стави на местото на прашањето за да може изразот да биде вистина? Самореферентните фрази се оние што зборуваат сами за себе. Можете да видите неколку примери на Википедија. Решение Оваа фраза има дванаесет самогласки
Прочитај Повеќе
Информации

Запчаници за часовници

Две манжетни наборите што припаѓаат на брзините на часовникот имаат стрела означена со почетната позиција како што е прикажано на сликата. Малото тркало ротира во насока на стрелките на часовникот и големото тркало, според тоа, спротивно од стрелките на часовникот. Ако големото тркало има 73 заби, колку полни врти треба да се сврти малата опрема така што стрелките повторно се совпаѓаат?
Прочитај Повеќе
Информации

Ликерски дестилатори на puzzlelandia

Сигурно сите го знаат проблемот на човекот кој имал барел мед да го продаде и кој има контејнер со три квартови и пет квартови. Продавачот се среќава со клиент кој сака точно да купи четири четвртини мед. Едноставно е да се пренесе медот со двете мерки сè додека не се достигнат потребните четири четвртини, но се вежба сивата материја на нивните мозоци и се гледа дали можат да го откријат минималниот број на промени со кои тој проблем може да се реши.
Прочитај Повеќе
Информации

Двете фризери

Себастијан пристигнува во мал град и реши да му ја исече косата. Во овој град има само две фризери: првиот е многу негуван и има убав фризура, вториот оди лошо стилизиран и неговата фризура е ужасна. На неразбирлив начин Себастијан реши да ја исече косата на вториот фризер.
Прочитај Повеќе
Информации

Телефонски повик

Д-р Арт ја раскажува следната приказна: "Само што разговарав на телефон со мојот брат. Тој немаше идеја каде сум кога го започнавме разговорот. Штом реков" еве на 9 септември "тој одговори:" Знам каде си „и тој беше во право во која земја бев“. Во која земја беше Др.
Прочитај Повеќе
Информации

Фиоките и нараквиците

Во парче мебел има три фиоки, во секоја фиока има седум кутии, во секоја кутија има пет накит и во секоја накит има две нараквици. Колку нараквици има во секоја фиока? Решение Постојат 7 x 5 x 2 = 70 нараквици во секоја фиока.
Прочитај Повеќе