Статии

Тројна аритметика

Тројна аритметика

Ова може да изгледа само контрадикторно, но наоѓа три интеграли во аритметичка прогресија (т.е. одземањето помеѓу два последователни броја во серијата е секогаш ист) чиј производ е главен број.

Решение

Целобројните броеви се -3, -1 и 1.