Накратко

Загатката на Ноујајана

Загатката на Ноујајана

Ова е земја на иднината. Цивилизацијата Knowheyana е многу напредна и нејзините жители се забележуваат многу интелигентни. Една од нејзините особености е што тие секогаш зборуваат со негативни фрази што понекогаш се загатка.

Нивната земја е мала, но многу населена, затоа живеат во станбени згради. Шест жители (или семејства) заземаат шест-приказна зграда. Потоа, водич им објаснува на некои туристи:

  • А не живее над подот 3
  • Ниту Ц ниту Д живеат над Д или Ф.
  • F не живее под А или Б, но не живее на врвот на Д
  • Е не живее ниту над А или под Б

Дали би знаеле на кој кат живее секој?

Решение

Со оглед на второто негирање 4, Е живее над Б и под А. Со негација 1 А не живее на третиот кат. Тогаш Б, Е и А го заземаат првиот, вториот и третиот кат, соодветно. И со негирање 2 и 3, Ц го зафаќа 4-ти кат, F петтиот и Д шестиот.

Видео: Загатката на Ig-гени. Имунологија (Септември 2020).