Детално

Да ги продаде овците

Да ги продаде овците

Скромен земјоделец оди на пазарот за да ги размени сите свои овци за кози и коњи. Кога пристигна на пазарот, открива дека еден продавач нуди 56 коњи за сите свои овци, а друг се согласува да испорача 63 крави за 72 овци што ги поседува.

Земјоделецот сака да се ослободи од сите овци и сака да купи и коњи и крави.

Како треба да ги продадете 72-те овци за да добиете некои крави и некои коњи без да превземете никакви овци?

Решение

Не е можно да се купат крави и коњи без овци.

Образложението е како што следува:

Првиот продавач нуди 7 крави за секои 8 овци, додека втората нуди размена на 9 овци за 7 коњи. Ова значи дека за да се ослободите од сите животни, мора да пронајдете делив број помеѓу 8 и друг раздвојлив број помеѓу 9 што додаваат до 72 овци, но тоа не е можно бидејќи не е можно да се поделат 72 на 8, а остатокот е делив помеѓу девет или обратно.

Видео: Овчарите немаат земено субвенции за две години (Септември 2020).