Коментари

Андрофобија, потекло и карактеристики

Андрофобија, потекло и карактеристики

Фобиите се а ирационален страв од некоја ситуација или нешто особено што може да биде вистински проблем за лицето кое страда од нив. Една од најмалку познатите е андрофобијата, односно стравот од мажите. Ајде да видиме подобро што е тоа.

Содржина

  • 1 Што е андрофобија
  • 2 Главни карактеристики на андрофобија
  • 3 Потекло на андрофобија

Што е андрофобија?

Како што велат, секој има некоја фобија. Ова може да биде некое животно, како што се лебарки, стаорци или разни инсекти и да одговорат на страв со некаква логика делумно да претрпат некои штети од страна на некои од нив.

Овие типови фобии се вообичаени и обично не влијаат врз животот на личноста или му штетат, надвор од фактот дека во одреден момент тој се соочува со предметот на својата фобија и има добра плашило.

Сепак, постојат и други видови на фобии кои на психолошко и ментално ниво се сериозен проблем за оние кои страдаат од тоа. Затоа, во однос на овие фобии, неопходно е да се дејствува, бидејќи тие можат да ги ограничат животите на оние што страдаат од тоа.

Тие се проблеми како што се агорафобија или страв од отворени простори; или спротивно на тоа, клаустрофобија, што е паниката да се најде на затворен простор. Ова во голема мера може да предизвика голем страв кај страдателот.

Но, без сомнение, Една од највпечатливите фобии е позната како андрофобија. Овој термин се однесува на луѓе кои имаат чувства ирационална и неконтролирана паника кога ќе видат еден или повеќе мажи.

Андрофобија во голема мера влијае на оние кои страдаат од тоа и обично реагира на претходен проблем или траума. Тоа е, андрофобијата обично е последица на таквата траума, иако понекогаш не е секогаш така.

Главни карактеристики на андрофобија

Фобиите можат да бидат од неколку видови. Во овој случај, андрофобијата се смета за еден вид сексуална фобија. Ова прашање е нешто што, од различни причини, може да предизвика многу проблеми во општеството.

Има такви што присуствуваат сексуални фобии на специфичен пол, машки или женски, или тие исто така чувствуваат фобија кај луѓе од одредени аспекти. Во сите случаи на сексуални фобии постои ирационален страв кон одредена група.

Овие фобии одговараат поголемиот дел од времето на претходната траума, иако нивните причини можат да бидат многу и различни. Во случај на андрофобија, тоа е нарушување кое создава многу силен и абнормален страв кон мажите.

Но, како е прикажан и претставен овој ирационален страв? Првото нешто што обично го покажува лицето со андрофобија е многу очигледна нервоза кога гледаат маж или чувствуваат блискост на личност од овој пол.

Ова може да се случи едноставно со разговор со нив, не мора да биде во областа на приватноста. Едноставно факт на Дека има мажи ќе има тенденција да ве направи многу нервозни или нервозни.

Стравот да се чувствуваат толку силен кон мажите, ќе предизвика тенденција да ги избегнуваат по секоја цена. Овие ситуации можат да се појават дури и со семејни или машки пријатели и се товар за личниот и професионалниот живот на заболеното лице.

Додека андрофобијата може да претрпи луѓе од двата пола, ова е претрпено главно од жени, иако мажите исто така можат да страдаат од тоа. Причината за овој вид фобија е, како што рековме претходно, во некој трауматски настан.

Потекло на андрофобија

На сексуална злоупотреба Обично тие се една од најчестите причини, без оглед дали се живееле во возраста на мнозинството или ако биле живеени во инфантилна фаза. Ако овие злоупотреби претрпеле деца, надминување на тоа може да биде уште потешко отколку ако тоа се случило во фаза на зрелост.

Друга причина е тоа што може да биде однесување научено. Тоа е, лицето може бевме сведоци на некоја трауматска состојба, како што е злоупотреба во семејството, психолошка злоупотреба или таткова фигура што го оштетила.

На културни фактори Тие влијаат и врз развојот на овој вид фобии. Пред општества со многу обележани патријархални системи, каде мажите имаат дури и вршено насилство врз жените, може да има тенденција да се развие овој вид на фобија.

Во секој случај, лицето треба да го знае тоа не сите мажи ќе го повредат Ниту, пак, тие се закана. Сепак, за него е вообичаено да го екстраполира своето искуство и неговата траума и да го прошири на секоја машка личност.

Дури и кога знаат дека тоа е ирационален страв, тие не можат да ги искажат своите емоции. Она што тие обично го прават е да избегнуваат ситуации во кои тие треба да се справат со мажот за да го избегнат ова чувство на вознемиреност што се соочува со нив.

Андрофобија е проблем во тоа што може во голема мера и негативно да влијае на животот на лицето кое страда од него. Поради оваа причина, пред ситуација од ваков вид, се препорачува да се консултирате со професионалец.