Статии

Компанијата за транспорт

Компанијата за транспорт

Поради добар напредок на нашата транспортна компанија, решивме да купиме уште осум камиони за нашата флота. Проблемот е во тоа што камионите што во моментов ги имаме веќе го зафаќаат целиот расположен простор на нашата гаража, така што ќе го прошириме за 25% за да се смести точно целата наша флота.

Колку камиони имавме првично?

Решение

Компанијата сега има 40 камиони. Пред Јас имав 32 години. Со зголемување на капацитетот за 25%, додаваме 8 места во гаражата.